Debattinnlegg: Kinatur – en mulighet for alle (velstående) studenter?

Av: David Marinius Frivold, student på tredje avdeling ved Det juridiske fakultet, Bergen
Foto: Privat

Les mer

Beliggenhet til besvær

Av: Håkon Steimler, saksbehandler hos Jussformidlingen.

Les mer

Motsvar til Håkons Leths debattinnlegg i Injuria

Av: Karl Harald Søvig (dekan ved Det juridiske fakultet, UiB)
 

Les mer

Debattinnlegg: Velkommen til eliten

Av: Håkon Leth

Les mer

Forskjellsbehandling i norske fengsler

Vilde Svendsrud, Fengsel- og miljøgruppa i Jussbuss

Les mer

Skudd fra juristhofta: Hans Fredrik Marthinussen

Skrevet av: August Simonsen

Les mer

MONSTERBESVARELSER

Av: Kristin Haukaas Myhre og Olivia Zwick-Røthe

Les mer

Sensursystemet under lupen: - Stort sprik mellom resultatene i ordinær- og klagesensur

Av: Emilie Mellbye Rytter og Torgeir Holmøy 

Les mer

En perfekt hevingsdrøftelse?

Skrevet av: Ola Ø. Nisja og Tommy Thomsen. 
 

Les mer

Skal lommeboka avgjøre hvilken rett du får?

Tonje Lilaas Larsen
Daglig leder i Jussbuss

Les mer