Liker du å leke med adjektiver? Bor det en estetiker i deg? Vil du intervjue en vaskekte kjendisadvokat, eller vil du simpelthen bare ha en god grunn til å vanke i fakultetets vitenskapelige fløy i håp om innlemmelse i Jan Fritjof Bernt og de andres interkommunikative juridiske fellesskap, om enn bare for et lite øyeblikk? Ja, så er kanskje Injuria noe for deg!

Injuria er en undergruppe i Juristforeningen i Bergen og studenttidsskriftet ved Det juridiske fakultetet. Injuria utgis tre ganger i semesteret og sendes vederlagsfritt i posten til alle med studierett ved fakultetet. Redaksjonens størrelse varierer, og som i alle andre organisasjoner er noen mer aktive enn andre. En del av redaksjonen utgjør styret, som består av åtte personer.

Redaksjonsmøtene, hvor alle våre medarbeidere kan og bør delta, finner sted i Portnerboligen, Injuria sitt nye "hovedkvarter". Redaksjonsmøtene består hovedsakelig av utdeling av saker og tilstandsrapport til neste nummer, med noen usaklige avstikkere, til noe godt å bite i.

Foruten redaksjonsmøtene, kan vi sågar også friste med sosiale happenings som internfester, slippfester etter hver utgave er ferdigstilt (trykkepils), og - som de sier det i reklamen - "mye, mye mer!" Som om det ikke skulle være nok, vet vi også å dra nytte av den uløselige tilknytningen mellom pressen og frynsegodene

Saksmassen vår beveger seg i snittet mellom den useriøse skoleavisen vi som barn av universitetets intellektuelle høyborg klarer å heve oss over, og det pretensiøse juridiske tidsskrift for doktoravhandlinger og bokhyllejåleri. Og la en ting være klart: Vi er ikke landets ledende skribenter og stiller heller ikke krav om at hjertet ditt hopper av begeistring for tungvektere som Dostojevski, Proust eller Kafka. Vi er åpne for alle som ønsker å bidra og setter pris på redaksjonens mangfold, noe som forhåpentligvis vil gjenspeile seg i et bredt og spennende spekter av saker i tiden fremover. Sagt med andre ord:

Du skriver fritt, bare du skriver for oss!

Som ny student finner du gamle utgaver av Injuria i hyllen for tidsskrifter på fakultetsbiblioteket. Er du interessert, må du ikke være redd for å komme innom på et av møtene våre. Gamle som nye studenter ønskes velkommen til et inkluderende miljø med studenter på ulike studieår, som vet å verdsette kombinasjonen av trykksverte og sosialisering!

Møt oss på neste redaksjonsmøte eller slippfest!

Ved spørsmål, kontakt oss på post@injuria.no

 

Ros men også konstruktive tilbakemeldinger (!) er noe vi i Injuria setter veldig pris på! Dette er dessverre ikke nok for å holde "maskineriet i gang". En stor takk må derfor rettes til Juristforeningens hovedsponsor, Wikborg Rein, og Injurias særsponsor, Harris! Uten dem ville det ikke vært mulig å produsere dette tidsskriftet som er våre alles hjerter kjær.