Debatt

Kvinner forblir i voldelige forhold i frykt for å miste sin oppholdstillatelse

Av Karoline Nordheim Otterdal, Jussbuss

Les mer

Hva vil skje hvis CRPD inkorporeres i menneskerettsloven?

Av Simen Bondevik, sentralstyremedlem i Partiet Sentrum

Les mer

En tekst om utvekslingsavtalen med universitetet i Tel Aviv

Skrevet av Christine Egebakken og Mikal Litland Eckblad

Les mer

Som et svar på spørsmålet “Finnes Juridisk Studentutvalg?”, er vårt svar “ja!”. Har Chaudhry og Holmen lett?

Forfatterne av innlegget er forbauset over at JSU per 27/3 17.00 ikke hadde uttalt seg offentlig om saken. På dette tidspunktet hadde JSU diskutert saken på vårt ukentlige styremøte, og var i gang med å arrangere en debatt om temaet og innsamling av studentenes innspill. Samtidig vil vi påpeke at per 27. mars 17.00 hadde ikke JSU mottatt noen henvendelser fra studentene på fakultetet om denne saken i de mange kanalene vi kan kontaktes på: mail (jsu@uib.no), den anonyme postkassen vår, på Facebook eller Instagram eller fysisk på kontoret. At diskusjonen har gått høyt i kollokviegrupper og lukkede fora kan godt være, men JSU er ikke et talerør for eventuelle strømninger i lukkede eller anonyme kanaler. Vi vil advare sterkt mot en forventning om at JSU skal opptre på den måten. Det er ikke en form for studentdemokrati vi vil ha.

Les mer

Finnes Juridisk Studentutvalg?

Av Rahman Chaudhry og Matias Holmen, tredjeårsstudenter

Les mer

Sikkerhetsnettet må på plass for studentene!

Tekst: Cathrine Reinskau, medarbeider i Jussbuss

Les mer

Bare ja betyr ja – eller?

Tekst: Ingrid Helene Nedretvedt Nesse 

Les mer

Debatt: Mer praksis gir en konkurransedyktig utdanning

Av Jonas Nikolaisen og Daniel Lyngseth Fenstad
Kandidater til fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet

Les mer

Debatt: Smitte via kontaktflater

Tekst: Joakim Ramse, 2.studieår 

Les mer

Har NAV glemt Trygderetten?

Tekst og foto: Eline Hammarlund Fangel, saksbehandler i Jussformidlingen 

Les mer
« Forrige 1 2 3 4