En annerledes måned i ny jobb 

30. oktober, 2022

Tekst: Harris Advokatfirma

 

Advokatfullmektig Kevin Grindland ble uteksaminert i rettsvitenskap ved UiB for nesten 10 år siden, våren 2013. Våren 2022 startet han som advokatfullmektig i Harris Advokatfirma AS, og hadde allerede etter tre måneder i ny jobb en pause for å dra på en helt spesiell skitur. Han og en gruppe på ni andre gikk nemlig på ski over Grønland i tre sammenhengende uker, i mai 2022.  

 

Kevin er nå tilbake i hverdagen hos Harris for fullt, og vi har tatt en prat med han om ekspedisjonen og hans tanker om identitet og arbeidsliv.  

 

Hvilke tanker har du om identiteten din fra tiden som jusstudent, til tiden nå som advokatfullmektig og snart trebarnspappa?  

 

Man er jo så klart mer usikker som student, særlig som fersk student, på hva man vil og skal i livet. Det som har båret meg gjennom, er å være tro mot mine interesser, og balansere studie, jobb og fritid.  

Det er ikke noen begrensning å bli advokat eller å få barn, selv om veldig mange skylder på dårlig tid når de blir etablert og «voksne». Dersom man liker å stå på ski, klatre, reise, drive med yoga, dykke eller seile, så er det ikke noe i veien for at man kan fortsette med det resten av livet. Det handler bare om planlegging og prioriteringer. Det å kombinere studie og fritid, og å finne en jobb som lar deg kombinere både familieliv, karriere og at man har tid/overskudd til å gjør egne ting, er for meg alfa omega. Riktig arbeidsgiver vil ikke bare godta dette, men også se verdien i sammensetningen av ulike personlighetstyper og legge til rette for at hver og en skal gis rom til å utvikle sin egen identitet.  

 

Hvordan ble du møtt av Harris med ideen om å dra på ekspedisjonen tre måneder inn i arbeidsforholdet?  

 

Folk i Harris applauderte prosjektet og synes at det var råkult. Tilliten viste meg at balansegangen mellom jobb og fritid ikke bare var noe som ble “godtatt”, men også verdsatt og heiet frem. Jeg har troen på at man gjør en bedre jobb om man gis rom til å være seg selv og dyrke sine interesser. En arbeidsplass som legger til rette for dette har virkelig skjønt gevinsten av denne balansegangen, noe jeg følte Harris gjorde umiddelbart. De tente veldig på ideen og fortalte at vi skulle få det til ved å planlegge godt og sikre god overføring til de som tok over sakene mine. I tillegg ble selvsagt alle klientene varslet muntlig og skriftlig i forkant, slik at det ikke skulle få noen praktisk betydning for de. 

 

Vil du si at turen har utviklet deg som menneske og medmenneske? I så fall, hvordan? 

 

Jeg vet ikke om jeg har blitt et bedre menneske, jeg tror personligheten vår er nokså satt. Men turen har fått meg til å tenke annerledes når det gjelder å se på egne begrensninger og hvordan jeg bruker tiden min. De begrensningene man har fysisk henger sammen med din psykiske kapasitet og vice versa.  

Ellers er det å kjenne på å bli sliten og gå litt i “kjelleren” noe som kan overføres til flere aspekter i livet enn å gå langt på ski. Det handler om å gå utenfor komfortsonen for å utforske hva som ligger bortenfor horisonten.  

Jeg har også blitt enda mer opptatt av å bruke tiden på de tingene og aktivitetene som jeg liker, og å bruke tiden min på folk som gir meg noe tilbake. 

 

Hva er det du har lært/opplevd på turen som du tenker du kan ta med deg inn i advokatrollen og som kan gjøre deg til en bedre advokat? 

 

Jeg fikk muligheten til å samarbeide og sove i telt med andre som jeg ikke kjente så godt. Det er én ting å få til samarbeid når man har mye overskudd mellom kl. 8-16, men her måtte vi samarbeide døgnet rundt og svelge noen kameler når vi var slitne, hadde lavt blodsukker, det var storm ute og du egentlig hadde lyst til å gi opp. Jeg forventer vel ikke at jeg skal havne i eksakt samme situasjon med kollegaene mine, men det er et læringsutbytte av å forstå hvorfor egne tanker kommer og hva du kan gjøre for å håndtere tankene før du velger å agere på de. Evnen man har til å motivere seg selv og andre er noe man kan bruke ikke bare som jurist/advokat, men også ellers.    

Det å spille hverandre gode ble også veldig viktig på turen, og noe jeg vil ta med meg videre i rollen som advokat - selv om jeg føler vi allerede er veldig gode på dette i Harris.