Fem på fak - Det grønne skiftet

23. mars, 2023

Tekst og foto av Adrian Beglin og Hedda Fodstad Jørgensen

 

Kristin Stålen, 22, andrekullist

Tar du noen aktive valg i hverdagen for å være mer klimabevisst?

Jeg går alltid til skolen, det gjør jeg faktisk. Panter alltid, resirkulerer alltid glass. Jeg skrur også av vannet i dusjen når jeg tar i sjampo og sånt. Jeg liker å handle på Tise, så jeg handler en del brukt. I militæret spiste jeg nesten ikke rødt kjøtt, som jeg fikk mye dritt for, men jeg sto i det!

Hva mener du er en stor rettslig problemstilling eller utfordring i forbindelse med det grønne skiftet?

Jeg har lest litt i det siste om at klimaavtalene som inngås egentlig ikke blir fulgt. Som at Norge har lovet å kutte utslippene, men politikerne har jo ikke lagt opp til at disse avtalene er mulige å følge. Avtalene håndheves ikke, de er på en måte bare politiske og symbolske. Det får ingen rettslige konsekvenser for statene dersom de ikke opprettholder de avtalene man har inngått.

Hva er det minst miljøvennlige du skal gjøre i nærmeste fremtid?

Jeg skal til Trondheim for å besøke familie, så å fly dit er vel det minst miljøvennlige jeg gjør i nærmeste fremtid.

 

Pia Fjeldstad, 23, andrekullist

Tar du noen aktive valg i hverdagen for å være mer klimabevisst?

Jeg spiser ikke kjøtt, og da føler jeg på en måte at jeg kjøper meg litt god samvittighet for mye annet. Det er kanskje ikke så klimabevisst å ikke spise kjøtt dersom jeg gjør masse annet som ikke er så bra for klima, men det er da noe.

Hva mener du er en stor rettslig problemstilling eller utfordring i forbindelse med det grønne skiftet?

Oi så spennende. Jeg vet ikke helt om det er en så rettslig problemstilling, men jeg har tenkt på at det ikke finnes noen egentlige konsekvenser for å ikke oppnå målene i klimaavtalene vi er en del av. Og dersom det er noen konsekvenser er det ingen som håndhever dem. Man inngår alle disse avtalene, og det ser veldig bra ut på papiret, men alle landene er jo så opptatt av seg selv og hvordan det vil påvirke dem at ingen når målene som for eksempel ble satt i Parisavtalen.

Hva er det minst miljøvennlige du skal gjøre i nærmeste fremtid?

Det må være at jeg skal fly til Trondheim for å gå en skitur!

 

 

Sofie Reisænen, 25, fjerdekullist

Tar du noen aktive valg i hverdagen for å være mer klimabevisst?

Jeg prøver, men jeg er ikke så god. Jeg prøver å kildesortere, og unngå å ta lokk til kaffekoppen. Det er jo faktisk veldig unødvendig. Ellers er jeg ikke sånn kjempeflink, men jeg prøver ofte å kjøpe papp istedenfor plast. Noen ganger synes jeg det er vanskelig å vite hva som egentlig er best å gjøre. Jeg kjører jo ikke bil i Bergen da, jeg bare går, og tar nesten aldri bussen.

Hva mener du er en stor rettslig problemstilling eller utfordring i forbindelse med det grønne skiftet?

Det må jo kanskje være det at folk ikke vet nok om reguleringer og sånt. Eller at det kanskje ikke er regulert godt nok til at man blir nødt til å ta miljøbevisste valg. Om det hadde vært strengt regulert ville folk kanskje tatt bedre valg, men det ville kanskje vært litt lite praktisk gjennomførbart. Det kunne også vært mer på studiet om miljøretten og klima, nå har vi jo bare valgfag.

Hva er det minst miljøvennlige du skal gjøre i nærmeste fremtid?

Jeg skal til Roma. Med fly. Og hvis jeg flytter til Australia som planlagt vil jo det være en laang flytur!

 

 

Elias Bjørdal, 21, tredjekullist

Tar du noen aktive valg i hverdagen for å være mer klimabevisst?

Oi. Jeg gjør det kanskje ikke aktivt for klimaet, men jeg tar alltid buss til skolen, og hvis jeg kan så pleier jeg å jogge til trening. Det er grønt! Jeg er også opptatt av kildesortering. Det er vel mine tre go-tos. Når jeg drar hjem på lange besøk tar jeg i tillegg buss istedenfor flyet. Det blir også en del sykling mellom små og store bygder hjemme, istedenfor bilen!

Hva mener du er en stor rettslig problemstilling eller utfordring i forbindelse med det grønne skiftet?

Et stort problem er at det tar veldig lang tid å få i stand et ordentlig regelverk knyttet til det grønne skiftet. Det å sette opp vindmøller tar jo for eksempel veldig lang tid fordi det er så mange parter som må tas hensyn til og lignende.

Hva er det minst miljøvennlige du skal gjøre i nærmeste fremtid?

Jeg skal få tilsendt noen klær fra Kina via Storbritannia. Det må nok være det verste.

 

Eilert Midttun Rostrup, 23. tredjekullist                                                                          

Tar du noen aktive valg i hverdagen for å være mer klimabevisst?

Ja, jeg har ett som jeg alltid prøver på. Jeg tar tog når jeg reiser til og fra Bergen, det er kanskje min hovedgreie. Det synes jeg er et veldig enkelt og effektivt klimagrep. Jeg kjøper også litt av klærne mine brukt, men det er også fordi jeg synes at jeg finner mye kult da.

Hva mener du er en stor rettslig problemstilling eller utfordring i forbindelse med det grønne skiftet?

Mange miljøtiltak går jo på bekostning av andre rettigheter man har, som for eksempel eiendomsretten, kulturarv osv. Et eksempel er jo Fosen-dommen om disse vindmøllene, eller tanken på samisk kulturarv og beiteområdene deres. Det grønne skiftet må jo skje i næringslivet, og det er vanskelig å tvinge bedrifter til å snu seg raskt om. Så det å gjøre inngrep i eiendomsretten og sette en klar policy på dette er vanskelig.

Hva er det minst miljøvennlige du skal gjøre i nærmeste fremtid?

Jeg skal reise til Vilnius med fly!